Angool.com
Tłumaczenie słowa: noga
nogaleg; (stopa) foot; na chwiejnych ~ach groggy; z ~gą założoną na ~gę cross-legged; iść na trzęsących się ~ach to dodder; być na ~ach to be on one's feet; stać na własnych ~ach to stand on one's own two feet; być na ostatnich ~ach to be on one's last legs; wlec ~ami po ziemi to drag; do góry ~ami upside down, bottom up; ~gi w iks knock-knees; przednie ~gi zwierzęcia forelegs, forefeet; tylne ~gi zwierzęcia hind legs, back legs©
noga n fem C 1. (kończyna) leg; (stopa) foot: do góry ~ami upside down; podstawić komuś ~ę to trip sb up; założyć ~ę na ~ę to cross one's legs; zwalić kogoś z nóg to knock sb down; (colloq, fig): wyciągnąć ~ito turn up one's toes; lecieć/padać z nógto be dead on one's feet; (fig): stawać na własnych ~achto stand on one's own feet; wstawać lewą ~ąto get out of bed on the wrong side; brać ~i za pas to take to one's heels; co sił w ~achas fast as one's legs will carry one; moja ~ więcej nie postanie w twoim domuI shall not set foot in your house again; (fig): stać jedną ~ą w grobieto have one foot in the grave; (do psa); do ~i! here!; (mil); do ~i broń!order arms! 2. (stołu) leg; w ~ach łóżka at the foot of the bed.©


Pokaż wszystkie słowa podobne
 
 


2009 © Druid Multimedia sp. z o.o.

Study business | darmowy słownik angielski, niemiecki, francuski | angielski, gramatyka, fce | Present Simple